Försäljningen kommer att drivas av återförsäljare (ÅF) samt via egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder.

Uppbyggnaden av ett återförsäljarnät pågår. Svenska Aerogel vänder sig i första hand till ÅF som är värdeskapande utöver själva försäljningen, det vill säga ÅF som har en hög teknisk kompetens i samband med ett brett kommersiellt nätverk i de geografiska områden man bedriver försäljning inom. Den tekniska kompetensen hos ÅF ses som avgörande då försäljningens första faser kräver gemensamma tekniska studier, tester som drivs tillsammans mellan Svenska Aerogel, återförsäljare och kund.

Lansering startade i mindre omfattning 2016 för att verkligen ta fart andra kvartalet 2017. Per tredje kvartalet 2017 var det cirka 150 företag som startat tekniska projekt och utvärderingar där Quartzene används för termiskt isolerande tillämpningar. Dessa 150 bolag befinner sig i olika faser, det vill säga olika nära färdig produktlansering.