I takt med att intresset och försäljningen tilltar behöver Svenska Aerogel skala upp verksamheten. Det gäller såväl organisation som tillverkningsenheter.

För att utnyttja det starka försprånget vi har behöver vi anställa fler ingenjörer, både utvecklande, säljande och inom produktion.

Svenska Aerogel behöver anställa säljande och marknadsförande ingenjörer för att snabbt ta tillvara på vår starka position och ta tillvara på det stora intresse vi möter. Vi är bara i början av att bygga upp ett globalt nätverk av partners och så kallade värdeskapande återförsäljare, som inkluderar Quartzene i sina produkter och lösningar. Här arbetar vi för att få på plats en global organisation. Med representation i alla världsdelar och i de viktigaste länderna. I dag har Svenska Aerogel en representation i Europa och Asien, som ska fördjupas ytterligare. Fokus under 2018 är att ta oss in ordentligt på den amerikanska marknaden. Lanseringen i större skala sker vid den viktiga mässan North American Coating Show i april 2018.

Då vi räknar med en ökad försäljning behöver tillverkningskapaciteten förstärkas ytterligare. Vi behöver som ett nästa steg kunna producera mellan 20 – 40 ton per månad i treskift, vilket kan jämföras mot tidigare 3 ton per månad. Här arbetar vi för att bygga en produktionsapparat som enkelt går att skala upp.

För vårt försprång är stort när det gäller IP-skydd och erfarenheter av utveckling. Och det är något vi vill behålla, vilket är skälet till att vi vänder oss till aktiemarknaden och genomför en nyemission.