Innehav per den 4 juni 2018.

Anders Lundström
Anders Lundström
Styrelseledamot, verkställande direktör

Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör; KTH Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör Svenska Aerogel Holding AB.
Tidigare erfarenheter: Under perioden 2005–2010 var Anders Lundström VD på Newbeam AB. Han var 2001–2005 VD och styrelseledamot på PAf Rekrytering AB och 1998–2001 seniorkonsult på SEE Headhunting & Consulting. Dessförinnan innehade Anders Lundström affärsledande roller inom Poolia-koncernen samt på Rexroth Mecman.
Övriga aktiva uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Bolaget är Anders Lundström styrelsesuppleant i P-Gruppen Holding AB och i Care Safe AB. Därutöver är Anders Lundström styrelse-ledamot och VD i Cibet AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Anders Lundström har tidigare varit styrelseordförande i Occasio och i Bright IT, styrelseledamot i Tulum Invest AB samt styrelseledamot respektive styrelseordförande i Towork Rekrytering AB och dess dotterbolag Towork Sverige AB.

Aktier- och optionsinnehav: 613 171 aktier och 100 000 optioner

Christer Sjöström
Christer Sjöström
Arbetande styrelseordförande

Född: 1944
Utbildning: B.Sc, Stockholms Universitet. Dr. Eng. Kungliga Tekniska högskolan (”KTH”), Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Christer Sjöström är sedan 1998 Professor och Professor Emeritus sedan 2011, i Byggnadsmaterialteknik vid KTH. Head, Research & Development i Svenska Aerogel.
Tidigare erfarenheter: Under perioden 1993–1999 var Christer Sjöström ansvarig för avdelningen Materialteknik vid KTH:s centrum för Byggd Miljö i Gävle. Under perioden 1976–1993 var Christer Sjöström projektansvarig och från 1982 chef för avdelningen Material och Konstruktioner vid Statens Institut för Byggnadsforskning. Under perioden 1967–1976 var Christer Sjöström verksam som forskningsingenjör på Vibro-Verken, Dynapac och Vattenfall.
Övriga aktiva uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Bolaget är Christer Sjöström styrelseledamot och verksam i Prof Ch Sjöström Consultancy AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Christer Sjöström har tidigare varit styrelseledamot i Future Position X AB och i Gävle Technology Park Aktiebolag samt styrelseledamot och styrelsens ordförande i Endoenergy Sweden AB.

Aktie- och optionsinnehav: 1 229 163 aktier och 30 000 optioner

Stefan Kaiser
Stefan Kaiser
CFO

Anställd sedan: 1 november 2016
Född: 1964
Utbildning: Civilekonom, Auktoriserad Revisor
Tidigare erfarenheter: Stefan Kaiser var 2013–2016 partner i Progress Capital AB och 2010–2013 VD på Nordic Microcap Investment AB. 2005–2009 var Stefan Kaiser CFO och partner i Askembla Asset Management samt perioden 2001–2005 partner i och medgrundare till Nordfirst Ventures AB. 1991 anställdes Stefan Kaiser på PriceWaterhouseCooper, PwC, där han fram till 1996 främst arbetade som revisor och från 1997 som chef för Venture Capital. Han blev partner i PwC 2001.
Övriga aktiva uppdrag: Styrelseledamot i Nordic Microcap Investment AB, Jamiibora Scandinavia ekonomisk förening, Progress Capital Health Invest Africa AB, Progress Capital Sweden AB, Progress Capital Sweden Africa Invest AB, Progress Capital Sweden Online Solutions AB, Progress Capital Sweden Management Services AB, Progress Capital Sweden Förvaltning AB, Towork Sverige AB och Radsåg Invest AB. VD och styrelseledamot i Kaiser Capital AB samt i Tulum Invest AB. VD och styrelseordförande i Karelkamen Holding AB. VD i Nordic Microcap Investment AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Xelha Invest AB, Urbanis Africa AB, Delegera Uppsala AB och Karelkamen Confectionary AB. Styrelseleordförande i Vou Club AB, Future Bros. AB och Mikrofinanshuset Förvaltning AB.

Aktie- och optionsinnehav: 40 000 optioner

Roland Ek
Roland Ek
Produktchef

Född: 1959
Utbildning: Geovetenskap Uppsala Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Produktchef Svenska Aerogel
Tidigare erfarenheter: Roland har arbetat i diverse positioner inom Beckers koncernen från 1987-2011, först som produktutvecklare och laboratoriechef, från 1992-2004 som marknadsområdeschef, och därefter i ledande funktioner med internationell affärsutveckling. Specialområdet har varit industriell ytbehandling av komponenter av plast som t.ex. TV-chassin, höljen till mobiltelefoner och stötfångare bil. Från 2008-2011 ökade Beckers’ fokus på hållbar utveckling, och Roland drev pilotprojekt inom klimatanalys och hållbara produkter, och avslutade sin tid på Beckers som koncernens första hållbarhetschef. Från 2012-2017 har Roland varit verksam i Eradur AB, som delägare och VD.
Övriga aktiva uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Rutil AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Eradur Invest AB, Eradur AB samt Eradur Sp.z o.o.

Aktier- och optionsinnehav: –

Jan Lantz
Jan Lantz
Produktionschef

Anställd sedan: 2010
Född: 1957
Utbildning: El- och teletekniker med vidareutbildningar i matematik (natur-vetenskaplig linje), plåt.
Tidigare erfarenheter: Under perioden 2003–2010 var Jan Lantz planeringschef och produktions/platschef för Samhall AB. Tidigare under perioden 1975–2002 innehade Jan Lantz olika befattningar inom produktion, systemplanering samt från 1997 som planerings- och logistikchef vid Ericsson Component AB/Emerson Energy System. Under åren i Ericsson och Samhall omfattade Jan Lantz ansvarsområden projektering av nya produkter, LEAN, logistikutveckling mot kund samt leverantörsutveckling.
Övriga aktiva uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Bolaget är Jan Lantz styrelseledamot i bostadsrättsföreningen Trekanten 1.

Aktie- och optionsinnehav: 2 000 aktier och 10 000 optioner