Innehav per den 4 juni 2019.

Tor Einar Norbakk
Tor Einar Norbakk
Verkställande direktör

Född: 1970
Utbildning: Bsc 1994, Magister utbildning 1995 , IFL 2006, IMD 2011
Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör Svenska Aerogel
Tidigare erfarenheter: VD Sandvik Mining and Construction Sverige AB, VP and Head of Distribution Services, Sandvik Mining and Sandvik Construction, Service-, produkt- och försäljningschef i olika omgångar och omfattningar, Sandvik Mining and Construction och Svedala Industri 1995 – 2007
Övriga aktiva uppdrag: –
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Sandvik Mining and Construction Norge AS, Sandvik Mining and Construction Sverige AB, Sandvik Mining and Construction Logistics Ltd

Aktier- och optionsinnehav: 263 000 aktier

Christer Sjöström
Christer Sjöström
Styrelseledamot

Född: 1944
Utbildning: B.Sc, Stockholms Universitet. Dr. Eng. Kungliga Tekniska högskolan (”KTH”), Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Christer Sjöström är sedan 1998 Professor och Professor Emeritus sedan 2011, i Byggnadsmaterialteknik vid KTH. Head, Research & Development i Svenska Aerogel.
Tidigare erfarenheter: Under perioden 1993–1999 var Christer Sjöström ansvarig för avdelningen Materialteknik vid KTH:s centrum för Byggd Miljö i Gävle. Under perioden 1976–1993 var Christer Sjöström projektansvarig och från 1982 chef för avdelningen Material och Konstruktioner vid Statens Institut för Byggnadsforskning. Under perioden 1967–1976 var Christer Sjöström verksam som forskningsingenjör på Vibro-Verken, Dynapac och Vattenfall.
Övriga aktiva uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Bolaget är Christer Sjöström styrelseledamot och verksam i Prof Ch Sjöström Consultancy AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Christer Sjöström har tidigare varit styrelseledamot i Future Position X AB och i Gävle Technology Park Aktiebolag samt styrelseledamot och styrelsens ordförande i Endoenergy Sweden AB.

Aktie- och optionsinnehav: 1 514 863 aktier privat och 643 242 i eget bolag.

Roland Ek
Roland Ek
Produktchef

Född: 1959
Utbildning: Geovetenskap Uppsala Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Produktchef Svenska Aerogel
Tidigare erfarenheter: Roland har arbetat i diverse positioner inom Beckers koncernen från 1987-2011, först som produktutvecklare och laboratoriechef, från 1992-2004 som marknadsområdeschef, och därefter i ledande funktioner med internationell affärsutveckling. Specialområdet har varit industriell ytbehandling av komponenter av plast som t.ex. TV-chassin, höljen till mobiltelefoner och stötfångare bil. Från 2008-2011 ökade Beckers’ fokus på hållbar utveckling, och Roland drev pilotprojekt inom klimatanalys och hållbara produkter, och avslutade sin tid på Beckers som koncernens första hållbarhetschef. Från 2012-2017 har Roland varit verksam i Eradur AB, som delägare och VD.
Övriga aktiva uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Rutil AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Eradur Invest AB, Eradur AB samt Eradur Sp.z o.o.

Aktier- och optionsinnehav: 50 000 aktier

Nestor Wallberg
Nestor Wallberg
Produktionschef

Född: 1964
Utbildning: Utbildad Armé Major med flera militära högskolor. PA utbildning vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Produktionschef Svenska Aerogel
Tidigare erfarenheter: Officer Svenska Armén 1986-2000. Produktionsledning, LEAF AB (Läkerol) 2001-2006. Produktionschef, Ericsson AB 2006-2008. Leankoordinator och Underhållschef, Sandvik AB 2008-2013. VD Gästrike Räddningstjänst 2013-2018
Övriga aktiva uppdrag: –
Tidigare styrelseuppdrag: –

Aktier- och optionsinnehav: 51 318 aktier