Innehav per den 4 juni 2019.

Tor Einar Norbakk
Tor Einar Norbakk
Verkställande direktör

Född: 1970
Utbildning: Bsc 1994, Magister utbildning 1995 , IFL 2006, IMD 2011
Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör Svenska Aerogel
Tidigare erfarenheter: VD Sandvik Mining and Construction Sverige AB, VP and Head of Distribution Services, Sandvik Mining and Sandvik Construction, Service-, produkt- och försäljningschef i olika omgångar och omfattningar, Sandvik Mining and Construction och Svedala Industri 1995 – 2007
Övriga aktiva uppdrag: –
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Sandvik Mining and Construction Norge AS, Sandvik Mining and Construction Sverige AB, Sandvik Mining and Construction Logistics Ltd

Aktier- och optionsinnehav: 263 000 aktier

Roland Ek
Roland Ek
Produktchef

Född: 1959
Utbildning: Geovetenskap Uppsala Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Produktchef Svenska Aerogel
Tidigare erfarenheter: Roland har arbetat i diverse positioner inom Beckers koncernen från 1987-2011, först som produktutvecklare och laboratoriechef, från 1992-2004 som marknadsområdeschef, och därefter i ledande funktioner med internationell affärsutveckling. Specialområdet har varit industriell ytbehandling av komponenter av plast som t.ex. TV-chassin, höljen till mobiltelefoner och stötfångare bil. Från 2008-2011 ökade Beckers’ fokus på hållbar utveckling, och Roland drev pilotprojekt inom klimatanalys och hållbara produkter, och avslutade sin tid på Beckers som koncernens första hållbarhetschef. Från 2012-2017 har Roland varit verksam i Eradur AB, som delägare och VD.
Övriga aktiva uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Rutil AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Eradur Invest AB, Eradur AB samt Eradur Sp.z o.o.

Aktier- och optionsinnehav: 50 000 aktier

Nestor Wallberg
Nestor Wallberg
Produktionschef

Född: 1964
Utbildning: Utbildad Armé Major med flera militära högskolor. PA utbildning vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Produktionschef Svenska Aerogel
Tidigare erfarenheter: Officer Svenska Armén 1986-2000. Produktionsledning, LEAF AB (Läkerol) 2001-2006. Produktionschef, Ericsson AB 2006-2008. Leankoordinator och Underhållschef, Sandvik AB 2008-2013. VD Gästrike Räddningstjänst 2013-2018
Övriga aktiva uppdrag: –
Tidigare styrelseuppdrag: –

Aktier- och optionsinnehav: 51 318 aktier