Bolaget har ett avtal med Pareto Securities AB enligt vilket Pareto Securities AB agerar likviditetsgarant i Bolagets aktie avseende handeln på First North.

Åtagandet innebär huvudsakligen att likviditetsgaranten åtar sig att när så är möjligt ställa kurser på både köp- och säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet är således att främja likviditeten i Bolagets aktie.