Quartzene – Svenska Aerogels kraftfulla innovation

Se presentationen från Stora Aktiedagen i Göteborg 12 nov 2018 av vd Anders Lundström här: