Färg och Ytskikt

Det affärsområdet som kommit längst när det gäller kommersialisering är Färg och Ytskikt. Här är försäljningen igång och ett flertal kunder har börjat marknadsföra färg- och ytskiktsprodukter. Fokus ligger framför allt på termiskt isolerande ytskikt, vilket till exempel innebär att färg där Quartzene blandats i hindrar en yta från att bli varm.

Våra affärsområden

Svenska Aerogel befinner sig i ett mycket intressant läge. De imponerande egenskaper som aerogeler besitter har länge varit hyllade och oomtvistade – men det har varit för dyrt att använda detta material om man inte som exempelvis amerikanska rymdmyndigheten NASA i stort sett är okänsliga för priset. Det har gjort att en bredare allmänhet haft en mycket begränsad kunskap om materialet och dess egenskaper.

Så drivs marknaden – utmaningar och risker

Det som driver marknaden är behovet av energibesparing. Isolerande ytskikt kan stå för en stor del av energibesparingen i exempelvis industriella tillämpningar.