Valberedning 2019

På Årsstämman 2019 beslutades följande till ledamöter i Svenska Aerogel Holding ABs valberedning: Suzanne Sandler (omval), Christer Sjöström (omval) och Peter Norberg (omval) Valberedningen...

Valberedning 2018

På Årsstämman 2018 beslutades att inrätta en valberedning och en valberedningsinstruktion för Svenska Aerogel Holding AB. Till valberedningens ordförande valdes representant för bolagets...