Aktieemissionen avslutad  -framgångsrikt resultat

Den 15 november 2017 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 57 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 114%. Företrädesemissionen tecknades till 86,6% procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Emissionsgarantierna har inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 7,1 MSEK.

Aktieemissionen avslutad  -preliminärt resultat visar överteckning

Den 15 november 2017 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s företrädesemission. Emissionen uppgår till 50 MSEK och intresset har varit stort. Det preliminära resultatet visar att emissionen är övertecknad. Slutligt utfall kommer att offentliggöras den 21 november 2017.

Svenska Aerogel Holding AB AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemission

Den 23 oktober 2017 offentliggjorde Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) att Bolagets styrelse hade beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, om att genomföra en nyemission om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) med teckningstid från och med den 1 november 2017 till och med den 15 november 2017.

Ledande biltillverkare utvärderar Quartzene

En ledande tillverkare av bilar i premiumsegmentet fortsätter sin utvärdering efter positiva resultat av Nasdaq First North-listade Svenska Aerogels lösning Quartzene. Biltillverkaren utvärderar Quartzene både för bilar som drivs av förbränningsmotorer och med el.

Svenska Aerogel till indiska marknaden – Tecknar samarbetsavtal med indiens största färgtillverkare

Svenska Aerogel – listat på Nasdaq First North – har tecknat avtal med Chemtech Speciality India pvt Ltd - en av indiens ledande värdeskapande återförsäljare av färg- och ytskiktsprodukter. Överenskommelsen innebär att Chemtech ska utveckla nya färg- och ytskiktsprodukter baserade på Svenska Aerogels material Quartzene® tillsammans med indiens största färg och ytskiktstillverkare.   

Svenska Aerogel utvecklar färg som skyddar mot brand

Svenska Aerogel AB – listat på First North – utökar användningsområdet av bolagets egenutvecklade aerogelvariant – Quartzene®- för färg&ytskikts-produkter och utvecklar en färglösning som skyddar mot brand. Färgen riktar sig bland annat mot byggnadssektorn. Utvecklingsarbetet inleds under hösten, delfinansieras av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova och engagerar utöver Svenska Aerogel två RISE-institut (Research Institutes of Sweden) samt Linnéuniversitetet.

Aerogel tecknar samarbetsavtal med kinesiska Chempons – Lanserar Aerogel-lösning i Kina fjärde kvartalet

Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel har tecknat ett samarbetsavtal – ett så kallat Letter of intent – med Chempons, en av Kinas tillverkare specialiserade på ytskikt som är termiskt (värme/kyla) isolerande. Redan i november i år har Chempons för avsikt att lansera en värmeisolerande specialfärg – baserad på Svenska Aerogels egenutvecklade aerogel, Quartzene®, på den kinesiska internationella mässan China Coat.

Delårsrapport april-juni 2017 Svenska Aerogel Holding AB

Väsentliga händelser april-juni - 80 nya kunder efter European Coatings Show. 3 nya patentansökningar registrerade. Genombrottsorder; den första kommersiella ordern. Deltagande på mässor/ konferenser i Kina, USA, Europa. Första årsstämman som noterat bolag. Återförsäljare etablerad i Sydkorea.

Aerogel lanserar Quartzene® i Sydkorea – Återförsäljare inleder försäljning omgående

Svenska Aerogel – listat på Nasdaq First North – har ingått avtal med sin första återförsäljare på den sydkoreanska marknaden. JTC Jinwoo Trading Co Ltd, som är inriktat på specialkemikalier, kommer att inleda försäljningen under andra kvartalet i år. Företaget har ett omfattande nätverk av kunder inom Aerogels affärsområde Färg&Ytskiktsprodukter. 

Bokslutskommuniké 2016: Ökade intäkter från försäljning av testmaterial

–Svenska Aerogel redovisar för helåret 2016 en minskning i totala intäkter och ett minusresultat. Totala intäkter uppgick till 7,6 miljoner kronor jämfört med 9,7 miljoner 2015. Resultatet var -13,0 miljoner kronor, jämfört med -4,9 miljoner 2015 . ”Minskningen i totala intäkter beror främst på att intäkterna från de EU-projekt som vi finns med i sedan tidigare har minskat”, säger Aerogels VD Anders Lundström i en kommentar.

Prenumerera