Om oss

Svenska Aerogel AB har utvecklat och kommersialiserar Quartzene®, ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod. Kommersialiseringen bedrivs inom olika applikationer, i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering, och sker i nära samarbete med industriella partners.

Därför kommer vi lyckas! Grundaren, professor Christer Sjöström förklarar

Styrelseordförande professor Christer Sjöström är en av Svenska Aerogels grundare och har varit avgörande för bolagets utveckling. Han har fortfarande en central och drivande position i bolaget nu när bolaget går in i en allt mer kommersiell fas.

VD har ordet – Större intresse från kunder än vi vågat hoppas på

Pusselbitarna har det senaste året snabbt fallit på plats för Svenska Aerogel och det tack vare vår lösning Quartzene. Quartzene är en kraftigt förbättrad och betydligt kostnadseffektivare version av det så kallade supermaterialet aerogel. I takt med att omvärlden fått upp ögonen för oss och vad vi lyckats med har intresset från kunder och partners blivit större än vad vi vågat hoppas på.