Om oss

Svenska Aerogel AB har utvecklat och kommersialiserar Quartzene®, ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod. Kommersialiseringen bedrivs inom olika applikationer, i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering, och sker i nära samarbete med industriella partners.

Därför kommer vi lyckas! Grundaren, professor Christer Sjöström förklarar

Styrelseordförande professor Christer Sjöström är en av Svenska Aerogels grundare och har varit avgörande för bolagets utveckling. Han har fortfarande en central och drivande position i bolaget nu när bolaget går in i en allt mer kommersiell fas.

Vd har ordet – Vi har bara skrapat på ytan

Uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede och kapaciteten ökar betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden. För att driva detta har bolaget förstärkts med flera nyckelpersoner under 2018. I november tog Tor Einar Norbakk över ansvaret som verkställande direktör. Uppdraget – att leda företaget vidare mot en producerande processindustri och en internationalisering. Vad säger han nu efter de första månaderna?