Om oss

Svenska Aerogel AB har utvecklat och kommersialiserar Quartzene®, ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod. Kommersialiseringen bedrivs inom olika applikationer, i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering, och sker i nära samarbete med industriella partners.

Därför kommer vi lyckas! Grundaren, professor Christer Sjöström förklarar

Professor emeritus Christer Sjöström är en av Svenska Aerogels grundare och har varit avgörande för bolagets utveckling i 20 år. Nu när bolaget går in i en mer kommersiell fas har han fortfarande en plats i styrelsen som ledamot och fortsätter även driva en del forskningsprojekt.

Vd har ordet – Vi har bara skrapat på ytan

”Svenska Aerogel har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene. Uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede och kapaciteten ökar betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden.”