Svenska Aerogel genomför nyemission om 50 Mkr – Internationell lansering och utökad produktionskapacitet

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (”Bolaget”) (Nasdaq First North: AERO) har idag den 23 oktober 2017, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Läs pressmeddelandet Svenska Aerogel genomför nyemission om 50 Mkr – Internationell lansering och utökad produktionskapacitet.