Quartzene är extremt poröst och har utmärkta isolerande egenskaper. Det är dessutom miljövänligt, kan inte brinna och tål mycket höga temperaturer utan att förändras. Därmed kan Quartzene förbättra egenskaperna hos de flesta nu existerande material och produkter inom isolering.

Bolaget samarbetar i dagsläget med fyra tillverkare för att ta fram högeffektiva kommersiella produkter. Ett exempel är att använda Quartzene i klassiska isoleringsmaterial för att därigenom i många fall uppnå en halvering av energiförbrukningen. Alternativt kan man halvera tjockleken på isoleringsmaterialet med bibehållen isoleringsförmåga vilket skapar förutsättningar att isolera även i trånga utrymmen.

Även för pappersbranschen har vi fått fina resultat från tester med Quartzene och dess isolerande förmåga.

Den globala marknaden för isoleringsmaterial bedöms vara värd cirka 500 miljarder kronor år 2020.

Även inom affärsområdet Termisk Isolering bedriver Svenska Aerogel utvecklingsprojekt med partners för att ta fram kommersiella lösningar. Fyra av kundprojekten ska resultera i högpresterande isoleringsprodukter där vi direkt kommer att konkurrera med produkter som stenull, glasull och andra aerogelbaserade isoleringsprodukter som amerikanska börs-noterade företaget Aspen Aerogels produkt Space loft. Ambitionen är att produkterna ska ha ungefär dubbelt så bra isolerförmåga som traditionella isoleringsprodukter, men ett klart attraktivare pris än de aerogelbaserade produkterna som finns på marknaden i dag. Produkterna har som mål att de ska användas inom fordonsindustrin där man också eftersträvar en lägre bullernivå, som teknisk isolering av maskindelar framför allt vid högre temperaturer, inom husbyggnation för att isolera väggar och tak samt inom textilier (funktionskläder, tält, gardiner etc.).

Projekt inom Termisk Isolering ligger fortfarande i utvecklingsfas. Svenska Aerogel räknar med att försäljningen startar 2019, även om ett av projekten har ambitionen att bli klart under 2018.