Valberedning 2019

Svenska Aerogel söker styrelseordförande med driv.

Svenska Aerogel AB har utvecklat Quartzene®, ett nano-poröst material modellerat på klassisk aerogel men producerat med en flexiblare, miljövänligare och mycket mer kostnadseffektiv tillverkningsmetod. De imponerande egenskaper som aerogeler besitter har länge varit hyllade och oomtvistade – men det har varit för dyrt att använda detta material om man inte som exempelvis NASA i stort sett är okänslig för priset.

Här ändrar Svenska Aerogel på spelplanen då bolagets patenterade lösning Quartzene, möjliggör en rejäl prissänkning samtidigt som funktionaliteten förbättras avsevärt. Det öppnar upp för ett otal nya marknader med stor potential för snabb tillväxt. Bolaget startar med kommersialisering av i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering, vilket sker i nära samarbete med industriella partners.

Genom Quartzenes goda materialegenskaper och låga tillverkningskostnader kan Svenska Aerogel bli en global affär inom materialteknikbranschen med en produkt som kan produceras i stora volymer och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Som exempel så bidrar Quartzene till att minska mängden förbrukad energi i bostäder genom en förbättrad termisk isolering. Genom att rena luft och vatten och minska utsläppen av giftiga ämnen bidrar Quartzene även till en renare miljö.

Svenska Aerogel AB är noterat på First North och bolaget har säte i Gävle.

Nuläge

I takt med ett tilltagande intresse för materialet behöver Svenska Aerogel skala upp verksamheten. Det gäller såväl organisation som tillverkningsenheter. Bolaget bygger nu upp ett globalt nätverk av partners och så kallade värdeskapande återförsäljare, som inkluderar Quartzene i sina produkter och lösningar. En ny ordförande har som uppdrag att arbeta för att få på plats en global organisation med representation i alla världsdelar. I dag har Svenska Aerogel en viss representation i Europa och Asien och under 2018 arbetar bolaget för att ta sig in på den amerikanska marknaden.

Svenska Aerogel befinner sig verkligen i en kommersialiseringsfas som har goda förutsättningar att skapa betydande värden för nuvarande och blivande ägare. För att på ett framgångsrikt sätt kunna möta upp detta har företaget nyligen rekryterat en ny vd och produktionschef samt stärkt styrelsen med externa ledamöter med specifika branscherfarenheter.

Ordförandeuppdraget

Nuvarande styrelseordförande professor Christer Sjöström är en av grundarna och har varit avgörande för bolagets utveckling. I den fasen bolaget befinner sig nu ser Christer att det är naturligt att lämna över ordförandeklubban till en professionell ordförande med en annan profil än han själv och som kan ta bolaget till nästa nivå(er). Christer Sjöström kommer stanna kvar i bolaget med ansvar för forskning och utveckling (FoU) samt står fortsatt till stämmans förfogande att ingå i styrelsen som ledamot.

Inkommande ordförande ska därmed kunna bidra till att sätta ambitiösa mål för bolagets utveckling parade med ett starkt fokus på lönsamhet, driva ett väl organiserat styrelsearbete som ägnar sin tid åt rätt frågor samt leda strategiarbetet på ett professionellt sätt. Bolag noterade på First North har inte krav på sig att följa Svensk kod för bolagsstyrning, men bolaget strävar efter detta.

En bra ordförande behöver ha egenskaper som engagemang, integritet, kompetens och ledarskap. Hen ska kunna företräda styrelsen på ett förtroendeingivande sätt och skapa ett arbetsklimat baserat på saklighet, uppriktighet och ömsesidig respekt. Förmågan att vara en bra coach till VD är viktig. Kompetens och erfarenhet att arbeta med frågor inom compliance är meriterande.

Valberedningen kommer årligen att följa upp styrelsens och VD´s arbete i enlighet med kodens rekommendationer.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ansökan

Ser du fram emot att driva ett värdeskapande styrelsearbete i Svenska Aerogel är du välkommen att fylla i en intresseanmälan via vårt formulär nedan. Har du frågor och/eller vill komma i kontakt med valberedningen mejla valberedningen@aerogel.se. Ansökan bör vara valberedningen tillhanda senast den 11 november.

>Länk till ansökningsformuläret ”Ordförande Svenska Aerogel”