Svenska Aerogel befinner sig i ett mycket intressant läge. De imponerande egenskaper som aerogeler besitter har länge varit hyllade och oomtvistade – men det har varit för dyrt att använda detta material om man inte som exempelvis amerikanska rymdmyndigheten NASA i stort sett är okänsliga för priset. Det har gjort att en bredare allmänhet haft en mycket begränsad kunskap om materialet och dess egenskaper.

Här ändrar Svenska Aerogel nu på spelplanen eftersom bolagets patenterade lösning – Quartzene – möjliggör en rejäl prissänkning samtidigt som funktionaliteten förbättras avsevärt. Därmed öppnar Svenska Aerogel upp för helt nya marknader med stor potential för snabb tillväxt. För att inte drabbas av flaskhalsar vare sig på teknik-, marknads- eller organisationssidan behöver Svenska Aerogel kapital för att fullt ut kunna ta tillvara på försprånget.

Svenska Aerogel har de senaste året gått från att ha varit ett renodlat FoU-företag till att bli ett utvecklings- och säljbolag.

Under 2016 började omvärlden på allvar få upp ögonen för vad man kan göra med den nya generationens aerogel – Quartzene, som i stort sett halverar priset och förbättrar prestandan kraftigt.

Dessutom passar Svenska Aerogels lösning för fler användningsområden än äldre generationers aerogeler, vilket beror på att Quartzene till skillnad från andra kiselbaserade aerogeler erbjuder både hydrofoba (vattenavstötande) och hydrofila (vattenabsorberande) funktioner.

I och med att det nu blir ekonomiskt försvarbart att använda detta i material i betydligt fler tillämpningar finns förutsättningar att förändra marknaden för aerogeler på riktigt. På kort tid har Svenska Aerogel inlett samarbeten med ett flertal kunder i syfte att integrera Quartzene i de lösningar och produkter man erbjuder sina kunder. Här kan det vara värt att understryka att all produktutveckling är efterfrågad av våra partners, vilket gör att den är kommersiellt inriktad.

Supermaterialet Quartzene används för att förbättra prestandan avsevärt inom ett stort antal produkter och lösningar. Men här gäller det att fokusera för att få ett kommersiellt genomslag i större skala. Då Svenska Aerogel är ett förhållandevis litet bolag är tre användningsområden utvalda, vilka bildar affärsområden:

  • Färg och Ytskikt
  • Termisk isolering (kyla och värme)
  • Filtrering av gaser och vätskor