Pusselbitarna har det senaste året snabbt fallit på plats för Svenska Aerogel och det tack vare vår lösning Quartzene. Quartzene är en kraftigt förbättrad och betydligt kostnadseffektivare version av det så kallade supermaterialet aerogel. I takt med att omvärlden fått upp ögonen för oss och vad vi lyckats med har intresset från kunder och partners blivit större än vad vi vågat hoppas på. För att hantera denna situation behöver vi nu investera i såväl tillverkningskapacitet som marknads- och försäljningsorganisation.

aerogel-anders-lundstrom-002-optimized

Vad är det som vårt lilla företag i Gävle åstadkommit som väckt ett sådant intresse? Allt började med att vi skapade en helt ny produktionsprocess för aerogel – med sin mycket låga vikt och stora porositet – och dessutom förbättrade vi dess egenskaper. Materialet har exempelvis extremt bra isolerande egenskaper och effektiva möjligheter till rening genom filtrering. Dessutom är aerogel bland jordens lättaste fasta material samtidigt som det kan fånga riktigt små partiklar i rymden.

Inte konstigt att materialet hyllats och använts i stor omfattning av den amerikanska rymdorganisationen NASA – känt för sin kompromisslösa inställning när det gäller utrustning och material.

Om aerogel är så superbt varför har då spridningen och kännedomen varit så begränsad? Förklaringen är enkel. Materialet har helt enkelt varit för dyrt för bredare användning, trots att det funnits sedan 1930-talet.

Svenska Aerogels team lyckades med hjälp av Quartzene kraftigt förbättra relationen mellan pris och prestanda, vilket gjort att priset halverats med fortsatt mycket god prestanda, och i vissa fall förbättrad prestanda.

Eller så kan man få ett dubbelt så mycket materialjämfört med vad man för samma peng fick tidigare. Dessutom har våra utvecklare nu kunnat bredda användningsområdena för detta supermaterial. Quartzene kan till skillnad mot traditionella aerogeler användas i både sammanhang som kräver vattensugande (hydrofila) eller vattenavstötande (hydrofoba) egenskaper. Processen gör det också enkelt att vid gas- eller vätskefiltrering anpassa materialet så att det klarar av att fånga upp föroreningar.

Med Quartzene blir det ekonomiskt möjligt att börja använda aerogel i nya tillämpningar. Dessutom öppnar vår lösning för användningsområden som tidigare varit omöjliga. Så när Svenska Aerogel presenterat det för partners, kunder och på mässor har responsen varit positiv – i vissa fall överväldigande. Och ett stort antal bolag har börjat undersöka och arbeta med Quartzene i en del av sina erbjudanden. Redan i skrivande stund har 150-tal kunder också börjat erbjuda sina kunder lösningar där Quartzene utgör en tydlig konkurrensfördel.

Möjligheterna för vårt material är många, men vår begränsade organisation gör har vi fattat beslut att till en början fokusera på tre områden. Dessa är:

  • Isolering
  • Färg och ytskikt
  • Filtrering

Låt mig ge några konkreta exempel på produkter eller lösningar där vi som konsumenter framöver skulle kunna möta Quartzenes fördelar. Ett exempel är i färg som gör att ytskiktet på en instrumentbräda inte blir varmt. Ett annat i en funktionsjacka som är lätt och tunn men ändå håller dig varm på vintern. Eller i anslutning till frukt som får betydligt längre hållbarhet än i dag. Och i reningsverk som kan fånga upp gifta ämnen som man i dag inte klarar av att rena. Till det kan läggas ytterligare ett stort antal användningsområden.

I takt med att intresset och försäljningen tilltar behöver Svenska Aerogel skala upp verksamheten. Det gäller såväl organisation som tillverkning.

För att utnyttja det starka försprånget vi nu har krävs ytterligare säljande ingenjörer samt produktionspersonal.

Baserat på nuvarande starka efterfrågan räknar vi med att försäljningen kommer att öka ordentligt under 2018 för att på allvar komma igång 2019. Men här gäller det att skaffa resurser för att skala upp tillverkningen. Vi behöver gå från att i dagsläget klara av en tillverkning på 3 ton per månad till att stegvis kunna producera 20–40 ton på månadsbasis. Samtidigt måste vi bygga en organisation som aktivt kan bearbeta och ta hand om kundernas efterfrågan.

Jag får ofta frågan, vad risken är för att någon kommer med en bättre lösning än Quartzene? Eller lyckas kopiera produktionsprocessen? Jag bedömer den som en liten. Dels har vi en stark portfölj av patent, dels har vi en betydande erfarenhet och kompetens efter att ha jobbat med aerogeler sedan andra halvan av 1990-talet.

Sammantaget befinner sig Svenska Aerogel i en fas av kommersialisering och som har förutsättning att skapa betydande värden för nuvarande och blivande ägare. Utifrån denna position bjuder vi in till teckning av aktier i bolaget.

Anders Lundström
Svenska Aerogel Holding AB