”Svenska Aerogel har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene. Uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede och kapaciteten ökar betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden.”

Som ny verkställande direktör för Svenska Aerogel har jag mötts av ett imponerande starkt entreprenörskap. Den styrkan har drivit Bolaget från starten för snart 20 år sedan och är fortfarande tydlig. Nu är Quartzene på väg att kommersialiseras och intresset för Quartzene är stort med en rad intressanta användningsområden med kunder, materialexperter och forskningsinstitut.

Några är redan tillgängliga på marknaden och andra är på väg i väntan på färdig- ställandet av vår nya produktionsanläggning.

Våra prioriterade marknader är Färg & Ytskikt, Isolering, Filtrering samt Tryck- barhet som har tillkommit som ett mycket intressant område för oss. Kunderna är tillverkande industrier i hela världen och vi ser tydligt att vi kommer att tillföra störst nytta i industrialiserade områden. Inte så konstigt då vår produkt Quart- zene på ett mycket elegant sätt tillför avgörande egenskaper i en slutprodukt, som rening och filtrering, energi och materialeffektivitet. Quartzene kommer att kunna bidra starkt med sina egenskaper i produkter som direkt möter de globalt viktiga kraven om hållbarhet för framtiden. Det är en framgångsfaktor för Svenska Aerogel.

Våra satsningar på marknader inom Termisk isolering ger resultat och våra samarbeten med kunder och återförsäljare intensifieras samtidigt som vi kontinuerligt får nya förfrågningar. Ett flertal kunder är mycket nära en marknads- introduktion och vi följer utvecklingen nära för att stödja med vår kunskap och teknik. Vi går samtidigt in mer offensivt i ytterligare marknadsområden. Inom Filtrering och Tryckbarhet deltar vi med Quartzene i flera framgångsrika projekt. Vi ser här möjligheter till en snabbare marknadsetablering än vi tidigare kunnat förutspå. Det här är nu prioriterade offensiva satsningar och vi behöver förstärka vår marknads- och försäljningsorganisation för att kunna accelerera.

Det finns även stor efterfrågan på filtermedia som effektivt fångar upp oönskade partiklar i både vätska och gas och Quartzene gör det möjligt. Ren luft och Rent vatten – viktiga frågor som berör hela mänskligheten.

Det är utmanande att bygga upp en helt ny tillverkning och samtidigt balansera kapacitet mot efterfrågan. Vi har stor respekt för att Quartzene är ett nytt material och vi engagerar oss mycket i våra kunders ambitioner med olika applikationer. En process som måste få ta sin tid. När kraven från marknaden ökar vill vi vara redo. Vi har därför valt att designa hela produktionsanläggningen i moduler. Det skapar förutsättningar för att balansera investeringar, kassaflöde och en fortsatt teknikutveckling.

”Vårt koncept möjliggör en effektiv etablering av en produktionsanläggning på plats hos kund eller i ett område där vi har många kunder. Jag ser stora möjligheter i detta!”

Med stor teknisk kompetens är Svenska Aerogels pilotanläggning på väg att utvecklas till att bli en industri. Produktionen är unik på flera sätt. Det är den första av sitt slag i världen och designad i ett modulbaserat koncept. Det skapar flexibilitet och anpassning efter produktionsbehov och kundkrav. Master Pilot Plant (MPP 2019) är den första av fyra moduler i den planerade produktionen av Quartzene. Inledningsvis kommer den nya linan att bemannas i 3-skift med en volymkapacitet på 225 ton per år. Därefter kommer övriga moduler att utveck- las efter behov för att nå en optimerad process för 1 000 ton Quartzene per år.

Vi kallar vår produkt Quartzene – The Next Generation Aerogel och vi gör det med stolthet. I vår forskning har vi lyckats med något som forskare i hela världen lockats av. Genom den effektiva, skalbara och kontinuerliga produk- tionsprocessen är det ekonomiskt försvarbart att använda Quartzene i volym- segment utanför rymd- och försvarsindustri. Quartzene uppvisar aerogelens egenskaper och den unika tillverkningen gör det möjligt att anpassa materialet i många applikationer. Det här har kunder över hela världen uppmärksammat och det pågår mycket spännande forskning och samarbeten med olika institut globalt. Vi har förmånen att få ta del av dessa resultat och bistår under hela resan med vår kompetens och service. Vi arbetar för att våra kunder ska lyckas i sina ambitioner att introducera nya och förbättrade produkter på marknaden. Det finns enormt stora möjligheter Quartzene – och vi har bara skrapat på ytan! Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som t ex bättre prestanda, mindre mate- rialförbrukning och energibesparingar.

Forskningen är grunden till Svenska Aerogel och vi har stor kompentens inom F&U. Våra forskare bedriver ett antal projekt i vårt eget laboratorium och deltar i ett flertal internationella samarbeten med utvalda partners och akademiska institut. Vi tror mycket på dessa projekt och är övertygade om att flera av dem kommer att få en betydelsefull roll i vår portfölj med tiden.

Här och nu tar vi sats för den sista och avgörande fasen i färdigställandet av Master Pilot Plant i Gävle – anläggningen som kommer att göra det möjligt för oss att leverera enligt våra kunders önskemål. Det är också den anläggningen som är pilot för vidare utveckling av moduler, produktion och applikationer till våra kunder. Den första nya produktionslinan står klar i sommar och vi kan ge våra kunder ett mycket positivt besked från Svenska Aerogel – Vi är redo för större volymer!

”Att vi kan bidra till framtida produkter som uppfyller kraven på hållbarhet ser jag som en fantastisk möjlighet.”