Vision: Quartzene bidrar till ett hållbart samhälle som hushåller med jordens resurser och där djur och människor lever i en ren miljö, fri från skadliga ämnen.

Mission: Genom Quartzenes goda materialegenskaper och låga tillverkningskostnader kan Svenska Aerogel bli en global affär inom materialteknikbranschen med en produkt som kan produceras i stora volymer och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle.